Exemplu Contract Constructii

ACORD Nr. ___/ din Data______

Subsemnatul  _____________________ , domiciliat in ________________, identificat prin CI seria _____ numarul _______ , și  ____________________, domiciliat in ____________, identificat prin CI seria _____ numarul ______________________, prin prezenta mă angajez să efectuez lucrari de renovare la apartamentul de la adresa _____________________________________, în conformitate cu cerințele exprimate de proprietar.

Renovarea completă a apartamentului va include:
– serviciu 1
– serviciu 2 ……………

Toate materialele necesare renovării vor fi furnizate de proprietar, pe cheltuiala lui.

Lucrările vor dura până cel târziu la data de ___.___._______ și ele vor fi efectuate conform acordului doar dacă beneficiarul își îndeplinește obligațiile de plată, conform celor scrise mai jos.

Prețul total al lucrării este de _________ lei.

Subsemnatul ______________________________, identificat prin CI seria _____ numarul __________________, in calitate de proprietar al apartamentului, mă angajez să plătesc prețul integral al renovării, fără întârziere, conform calendarului de mai jos, dacă la rândul lor prestatorii își îndeplinesc obligațiile conform acestui acord:

  • _______  lei – avans la data de ___.___._______
  • _______  lei  – tranșa 1 la data de ___.___._______
  • _______  lei  – tranșa 2 la data de ___.___._______
  • _______  lei  – ultima tranșă, la finalizarea lucrărilor, dacă ele au fost executate conform acordului

Data

Semnături

Call Now Button